Jakhelln og miljøet

jakogmiljo

 
 

VOLVO 

Reduksjon, gjenbruk, resirkulering

Volvo Personbiler har i betydelig grad redusert de miljømessige følgene av bilproduksjon - for eksempel er utslippene av løsemidler blant de laveste i bransjen, og vi har effektive miljøstyringssystemer gjennom hele produksjonskjeden.

Det kommer vel neppe som en overraskelse at Volvo Personbiler i mars 2003 ble en av de første bilprodusentene i verden som ble tildelt global sertifisering i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO 14001. Dette er en anerkjennelse av vårt engasjement i det kontinuerlige arbeidet med å redusere miljøpåvirkningen fra våre biler og vår drift.

Men dette betyr ikke bare at vi tar hensyn til miljøet når vi produserer biler - vi oppmuntrer til den samme skånsomme fremgangsmåten i all etterfølgende behandling av bilene.

Verkstedene våre oppfyller også spesielle krav til håndtering av avfall og kjemiske stoffer. Og dessuten har flere av våre forhandlere oppnådd sertifisering i henhold til ISO 1400-standard - et tiltak vi sterkt anbefaler og oppmuntrer til.

I tillegg til dette, sørger vi også for at alle hovedleverandørene oppfyller våre strenge miljøstandarder, og det kreves at de jobber i henhold til et miljøstyringssystem sertifisert av en tredjepart.

Webdesign: Big Picture AS og CMS: Wondercode